แผนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่
ข้อมูลทั่วไป

  • ที่ตั้ง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่ ตำบลม่วงใหญ่ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  • โทรศัพท์ : --- ------

ข้อมูลแผนที่