บุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาขาม ตำบลสำโรง

Card image cap
นางนีรนุช มาลาหอม ผู้อำนวยการรพ.สต.นาขาม


มณทิวา ตาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รพ.สต.นาขาม

เจนจิรา วันริโก
นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
รพ.สต.นาขาม

ยุพาภรณ์ มีทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
รพ.สต.นาขาม

หนูเตียง ไชยะโอชะ
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.นาขาม

บัวเรียน ศรีปราชญ์
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.นาขาม