แผนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี
ข้อมูลทั่วไป

  • ที่ตั้ง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารภี ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  • โทรศัพท์ : --- ------

ข้อมูลแผนที่