บุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม

Card image cap
นายนายจำนงค์ ผูกพันธ์ ผู้อำนวยการรพ.สต.หนองฟานยืน


สุวภัทร ถนัดทาง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
รพ.สต.หนองฟานยืน

นางเดือน โสมเกษตรินทร์
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.หนองฟานยืน