ผู้บริหารสถานบริการ
Card image cap
นายนายจำนงค์ ผูกพันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
หนองฟานยืน
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. : นายนายจำนงค์ ผูกพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้อมูลการติดต่อ : --- ------

กราฟผลงาน KPI

อัลบั้มภาพกิจกรรม
-- ไม่มีการอัพเดต
ดูภาพทั้งหมด

ข่าวทั่วไป

ดูทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ
-- ไม่มีการอัพเดต
ดูทั้งหมด

ข่าวรับจัดซื้อจัดจ้าง
-- ไม่มีการอัพเดต
ดูทั้งหมด