ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานเลี้ยงรับ เลี้ยงส่ง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร "มาดีใจ....ไปคิดถึง" เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่าน

บรรยากาศเต็มไปด้วยความปีติยินดี