ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร