ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)  นักวิชาการสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 14,760 บาท 

ให้ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหาร สำนักงา่นสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2563 ในวันและเวลาราชการ