ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมถรรนะ ลูกจ้างชั่วคราวทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข