ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ประสงค์รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ หน่วยงาน รพ.สต.ปากห้วยม่วง สสอ.โพธิ์ไทร