ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป