ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายคาบ) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด)และตำแหน่งพนักงานพิมพ์