ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร  เรื่อง ผลการสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ( ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ) และพนักงานพิมพ์