ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๕ อัตรา 

๑. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

๒. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๒ อัตรา

๓.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา

กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร จังฟหวัดอุบลราชธานี