ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1