ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง(รายเดือน) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 - 2 ตุลาคม 2566