บุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง

Card image cap
นายนายสมเกียรติ จันทะแสง ผู้อำนวยการรพ.สต.สำโรง


สุนิตา ผูกพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.สำโรง

นายจำนงค์ ผูกพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รพ.สต.สำโรง

จิรานีย์ จันทสาร
พนักงานพิมพ์
รพ.สต.สำโรง

ณัฐริกา คงทน
พนักงานทั่วไป
รพ.สต.สำโรง