แผนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง
ข้อมูลทั่วไป

  • ที่ตั้ง : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
  • โทรศัพท์ : --- ------

ข้อมูลแผนที่