ผู้บริหารสถานบริการ
Card image cap
นางสุนิตา ผูกพันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สำโรง
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการ รพ.สต. : นางสุนิตา ผูกพันธ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ข้อมูลการติดต่อ : --- ------

กราฟผลงาน KPI

ข่าวทั่วไป

ดูทั้งหมด

ข่าวสุขภาพ
-- ไม่มีการอัพเดต
ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวรับจัดซื้อจัดจ้าง
-- ไม่มีการอัพเดต
ดูทั้งหมด